Дүгнэлт

Мөнгө олох, мөнгө алдах хоёрын хоорондох ялгаа нь төлөвлөгөөтэй арилжаа хийх эсвэл төлөвлөгөөгүй арилжаа хийхтэй адил энгийн. Арилжааны төлөвлөгөө гэдэг нь эрсдлийн удирдлага, хувийн сэтгэл…

Арилжааны төлөвлөгөөнөөсөө сайн зуур.

Форекс арилжааны төлөвлөгөө нь түүнийг дагаж мөрдөж байж л үр дүнд хүрдэг. Та үүнийг дагаж мөрдөх ёстой. Үүнийг хийхэд хялбар сонсогдож байна. Энэ бол үнэхээр…

Арилжаа эхлэхээс өмнө таны хийдэг зүйлс

Арилжааны өмнөх өдөр тутмын дэглэм ямар байдаг вэ? Сэрэх нь хамаагүй. Зах зээлийн өмнөх дэглэмтэй байх нь чухал юм. Та зүгээр л орноосоо босоод компьютерынхаа…