Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Техникийн шинжилгээ

Техникийн шинжилгээ бол валютын арилжаачид үнийн шилжилтийг судлах ажлын хүрээнд хийгддэг шинжилгээ юм.Энэхүү онол нь үнийн хөдөлгөөнийг түүх болон одоогийн арилжааны нөхцөлийг ажиглан боломжит үнийн хөдөлгөөнийг тодорхойлдог.

Техникийн анализыг ашиглах гол нотолгоо бол онолын хувьд зах зээлийн өнөөгийн бүх мэдээллүүд үнэд тусгагдсан байдаг.

Хэрвээ үнэ нь тэнд байгаа бүх мэдээллийг тусган харуулдаг бол үнийн хөдөлгөөн арилжаа хийхэд хэрэгтэй бүх зүйл юм. Та “Түүх түүхийг давтах хандлагатай байдаг” гэсэн хуучин үгсийг сонсож байсан уу?

Ерөнхийдөө бол техникийн шинжилгээ түүх л гэсэн үг ! Хэрвээ үнийн түвшин нь өнгөрсөн хугацаанд гол дэмжлэг үзүүлж байсан бол, худалдаачид анхаарлаа тэр үнэд төвлөрүүлэн, ихэнх арилжаагаа тухайн үнийн түвшний  ойролцоо хийх болно.

Техникийн шинжээчид өнгөрсөн хугацаанд бий болсон ижил төстэй загваруудыг хайж олохын зэрэгцээ үнэ нь өмнөхтэй ижил аргаар дахин ажиллах болно гэдэгт итгэн худалдааны санаагаа бий болгодог.

Техникийн анализ: Үнэ нь шал ба таазийн түвшинг эвдэж чадахгүй. Валютын арилжааны ертөнцөд хэн нэг нь техникийн шинжилгээ гэж хэлвэл хамгийн эхний санаанд орох зүйл бол диаграмм юм. Техникийн шинжээчидийн хувьд графикийг ашиглан түүхэн өгөгдлийг дүрслэх нь  хамгийн хялбар арга юм!

Зарим ашигтай наймааг олоход чинь туслах ямарваа нэгэн тренд болон давтамжийг олохын тулд та өнгөрсөн үеийн датаг харж болно. Техникийн шинжилгээнд тулгуурласан арилжаачидын энэ үнийн хэв маяг, үзүүлэлт нь өөрөө бие даан ажиллах чадвартай байдаг.

Та гэхдээ техникийн анализ нь маш субъектив гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй. Хэдий Ralph болон Joseph нар яг ижил валютын хүснэгт болон үзүүлэлтүүдийг харж байсан ч  энэ нь тухайн хоёр хүн үнэ ирээдүйд хаашаа чиглэх талаар ижил төстэй санаа гаргана гэсэн үг биш юм.

Хамгийн чухал зүйл бол та техникийн шинжилгээний үзэл баримтлалыг ойлгож байх явдал бөгөөд хэн нэгэн Fibonacci, Bollinger хамтлагууд, эсвэл тэнхлэгийн цэгүүдийн талаар ярих бүрт төөрөлдөхгүй байх юм.

Та магадгүй одоо “Geez, энэ залуус ухаалаг байна. Тэд ‘Fibonacci’ болон ‘Bollinger’ гэх мэт галзуу үгсийг ашигладаг” юм байна. Би энэ зүйлийг хэзээ ч сурч чадахгүй! “

Та битгий их санаагаа зовоо. Манай сургалтыг дүүргэсний дараа та бидэн шиг л ухаантай болох болно.