Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Байнари опшн арилжаа хийж мөнгө олох нь