Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Аржилжааны хувилбар-Хэрэвээ та 100 доллараар арилжаа хийвэл яах вэ?