Валютын харилцан хамаарлыг хэрхэн унших вэ?

Дараах хүснэгтүүдийг үзээрэй. Хүснэгт бүр нь валютын мажор хослол (улбар шар өнгө) болон бусад валютын хос (цагаан өнгөөр) хоорондын хамаарлыг янз бүрийн хугацаанд харуулав. Валютын…

Валютын хамаарал

Тодорхой валютын хослол өсөхөд өөр валютын хослол унадаг болохыг та анзаарсан уу? Эсвэл нөгөө валютын хослол унах үед өөр валютын хослол үүнийг дагаад унаж байсан…

Дүгнэлт

Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, эрсдлийн менежментийн дүрмэнд тохирсон позишн хэмжээгээр арилжаа хийх боломж олгодог брокер олоорой. Позишн нээхээсээ өмнө хэзээ гарахаа үргэлж мэдэж байх ёстой. Хэрэв…

Стоп лосс тавихад мөрдөх 3 дүрэм

Гэрийн даалгавраа хангалттай хийгээд с/л тавих гайхалтай арилжааны төлөвлөгөө зохиосны дараа хэрэв зах зээл таны эсрэг явбал та энэ арилжаанаас гарна гэдгээ сайн мэдэж байх…

Цагтай уялдуулан стоп лосс тавих нь

Арилжаа хийхээр урьдчилан тогтоосон цаг хугацаанд үндэслэн тогтоосон с/л. Энэ нь тогтоосон цаг байж болно (цаг, өдөр, долоо хоногийн гэх мэт).  Зөвхөн тодорхой арилжааны session,…