Дүгнэлт: Форексын хөвөгч цэгүүд

Ухаалаг хөвөгч цэгүүдийг ашиглан шийдвэр гаргахад тань туслах хэд хэдэн хялбар санааг энд дурдав. Хөвөгч цэгүүд нь форексын арилжаачин нарын боломжит шал таазыг тогтоодог арга…

Хөвөгч цэгүүдийн бусад 3 төрлүүд

Хөвөгч цэгийг олох стандарт аргыг бид санал болгодог боловч үүнийг тооцоолдог өөр арга замууд байдаг болохыг та мэдэх хэрэгтэй. Энэ хичээлээр бид хөвөгч цэгүүдийн түвшинг…

Хөвөгч цэгүүдийг тооцоолох

Эхний сурах зүйл нь хөвөгч цэгүүдийг тооцоолж сурах явдал болно. Хөвөгч цэг, шал таазны түвшингүүдийг тооцолохдоо хамгийн сүүлийн арилжааны үеийн нээлт хаалт, их бага утгуудыг…

Форексын хөвөгч цэгүүд

Мэргэжлийн форексын арилжаачид боломжит шал/таазыг тогтоохдоо хөвөгч цэгүүдийг ашигладаг. Энгийнээр хэлбэл хөвөгч цэгүүдийн тусламжтайгаар олсон шал болон тааз нь үнэ чиглэлээ өөрчлөх боломжтой газрууд юм.…

Форексын загваруудын хүснэгт

Ингээд бид амласнаа биелүүлж эдгээр бүх загваруудыг санаж байх хүснэгтийг байгуулж өгье. Бид үндсэн загваруудын хүснэгтийг бий болгосон ба үүнд тэдгээрийн хэлбэр, сигналын төрөл, дараагийн…

Гурвалжин загварыг ашиглан арилжаа хийх

Гурван гахайн тооройтой адилхан гурвалжин загварын өсгөх, уруудах, тэгш хэмт гэсэн гурван төрөл бий. Тэгш хэмт гурвалжин Тэгш хэмт гурвалжин нь үнийн пик болон ёроолууд…