Хазайлт-Divergence

Трэндийн орой дээр зарж,  ёроол дээр худалдан авахыг мэдэж болох эрсдэл багатай арга байдаг гэвэл та итгэх үү? Та худалдан авах арилжаа нээчихсэн байлаа гэж…