02. Мэдлэг олгох

Валютын арилжаа юу? Forex арилжаа? Гадаад валютын арилжаа? Валютын талаар огт ойлгомжгүй байдаг уу? Валютын зах зээлийн талаарх танилцуулгыг энд оруулав.